Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Herb Gminy Tarnówka
Gmina Tarnówka Gmina Tarnówka Gmina Tarnówka Gmina Tarnówka Gmina Tarnówka Gmina Tarnówka
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony
Adresy administracji rządowej - Adresy - Urząd Gminy Tarnówka.

 

Pobierz PDF

Adresy administracji rządowej

 

administracja rządowa centralna:

Prezes Rady Ministrów
al. Ujazdowskie 1/3
00-567 Warszawa
tel. 22/ 694 60 00www.kprm.gov.pl
cirinfo@kprm.gov.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. Szucha 25
00-918 Warszawa
tel. 22/ 628 04 61,
629 72 41
www.men.waw.pl
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
tel. 22/ 694-55-55www.mf.gov.pl
biuro.prasowe@mofnet.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki i Pracy
pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa 
tel. 22/ 693 50 00
fax 22/ 693 40 48
www.mgip.gov.pl
bpi@mpips.gov.pl
Ministerstwo Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa 
tel. 22/ 661-10-00www.mps.gov.pl
Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
tel. 22/ 630 10 00www.mi.gov.pl
info@mi.gov.pl
Ministerstwo Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel. 22/422 01 00www.mk.gov.pl
rzecznik@mk.gov.pl
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
tel. 22/ 529 27 18
fax. 22/ 628 09 22
www.mnii.gov.pl
dip@mnii.gov.pl
Ministerstwo Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1
00-909 Warszawa
tel. 22/ 628 00 31 do 34
fax 22/ 845 53 78
www.wp.mil.pl
bpimon@mon.wp.mil.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
tel. 22/ 623 10 00www.minrol.gov.pl
kancelaria@minrol.gov.pl
Ministerstwo Skarbu Państwa
ul. Krucza 36
00-522 Warszawa
tel. 22/ 695 80 00,
695 90 00
fax  22/ 628 08 72,
612 33 61
www.msp.gov.pl
minister@mst.gov.pl
Ministerstwo Sprawiedliwości
al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tel. 22/ 521 28 08www.ms.gov.pl/
inagorska@ms.gov.pl
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa
tel. 22/ 621 20 20
fax 22/ 849 74 94
www.mswia.gov.pl
wp@mswia.gov.pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. Szucha 23
00-580 Warszawa
tel. 22/ 523 90 00www.msz.gov.pl
dsi@msz.gov.pl
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
02-922 Warszawa
tel. 22/ 579 29 00www.mos.gov.pl
info@mos.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
tel. 22/ 634 96 00www.mz.gov.pl
kancelaria@mz.gov.pl
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
ul. Rakowiecka 2A
00-993 Warszawa
 www.abw.gov.pl
poczta@abw.gov.pl
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Jana Pawła II 70
00-175 Warszawa
tel. 22/ 860 05 50
fax 22/ 636 17 75
www.arimr.gov.pl/
info@arimr.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22/ 432 80 80
fax 22/ 432 86 20,
432 84 04
http://www.parp.gov.pl
biuro@parp.gov.pl
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
tel. 22/ 661 72 72
fax 22/ 628 93 53
www.arr.gov.pl/
rzecznik@arr.gov.pl
Agencja Nieruchomości Rolnych
ul. Dolańskiego 2
00-215 Warszawa
tel. 22/ 635 80 09
fax.22/ 635 00 60
www.anr.gov.pl
rzecznik@anr.gov.pl
Agencja Wywiadu
ul. Miłobędzka 55
02-634 Warszawa
tel. 22/ 640-50-19
fax 22/ 640-50-70,
640-50-33
www.aw.gov.pl
poczta@aw.gov.pl
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
tel. 22/ 623 29 00,
623 29 01
f ax 22/ 623 29 98,
623 29 99
www.ijhar-s.gov.pl
sekratariat@ijhar-s.gov.pl
Generalny Inspektor Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel/fax 22/ 860 70 86http://www.giodo.gov.pl
kancelaria@giodo.gov.pl
Główny Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
tel. 22/ 623 23 02,  
623 24 04
fax 22/ 623 23 04
http://www.piorin.gov.pl
gi@pior.gov.pl
sekr@pior.gov.pl
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
tel. 22/ 695 98 00
fax 22/ 825 04 65
   
www.gios.gov.pl
gios@gios.gov.pl
Główny Inspektorat Pracy -Państwowa Inspekcja Pracy
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa
tel. 22/ 661 81 11
fax 22/ 628 41 13,
625 47 70
http://www.pip.gov.pl/
kancelaria@gip.pl
Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
tel. 22/ 623 20 88
fax 22/ 623 14 08
www.wetgiw.gov.pl/
wet@wetgiw.gov.pl
Główny Urząd Ceł
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
tel. 22/ 826 71 55,
694 31 94
http://www.guc.gov.pl
info@guc.pl
Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa
tel. 22/ 620-02-41
fax 22/ 620 83 78
www.gum.gov.pl
gum@gum.gov.pl
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa
tel. 22/ 661 81 11
fax.22/ 661 81 42
http://www.gunb.gov.pl
kancelaria@gunb.gov.pl
info@gunb.gov.pl
Główny Urząd Statystyczny
Al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa
tel. 22/ 608 30 00-01www.stat.gov.pl/
dane@stat.gov.pl
rzecznik@stat.gov.pl
Instytut Pamięci Narodowej
pl. Krasińskich 2/4/6
00-207 Warszawa
tel. 22/ 530 86 25http://www.ipn.gov.pl
o.warszawa@ipn.gov.pl
Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-514 Warszawa
tel. 22/ 621 02 51
fax 22/ 848 84 94
http://www.kgp.gov.pl
rzecznik@kgp.gov.pl
zpkgp@kgp.gov.pl
Komenda Główna Straży Granicznej
al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
tel. 22/ 845 40 71
fax 22/ 844 62 87
http://www.sg.gov.pl
prasowy@sg.gov.pl
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
ul. Podchorążych 38
00-914 Warszawa
tel. 22/ 523 30 61
fax 22/ 523 30 88
http://www.kgpsp.gov.pl
wiip@kgsp.gov.pl
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel. 22/ 332 66 00
fax 22/ 332 26 602,
332 26 793
http://www.kpwig.gov.pl
kpwig@kpwig.gov.pl
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard.
Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. 22/ 635 99 25http://www.krrit.gov.pl
krrtv@krrtv.gov.pl
Naczelny Sąd Administracyjny
ul. Jasna 6
Warszawa 00-013
tel. 0-22/ 827 60 31/39www.nsa.gov.pl
informacje@nsa.gov.pl
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
00-950 Warszawa
tel. 22/ 825 44 81
fax 22/ 825 32 71
http://www.nik.gov.pl
nik@nik.gov.pl
Narodowy Bank Polski
ul.Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
tel. 22/ 653 10 00
fax 22/ 620 85 18
http://www.nbp.pl
nbp@nbp.pl
Narodowy Fundusz Zdrowia
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa
tel. 22/ 572 60 28
fax 22/ 572 63 33
http://www.nfz.gov.pl
r.furman@nfz.gov.pl
Polska Akademia Nauk
Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1
Skr.pocz. 24, 00-901 Warszawa
tel. 22/ 620 49 70
fax 22/ 620 49 10
www.pan.pl/
akademia@pan.pl
Polskie Centrum Akredytacji
ul. Kłobucka  23 a
02-699 Warszawa
tel. 22/ 548 80 00
fax 22/ 647 13 01
http://www.pca.gov.pl
pca@pca.gov.pl
Polski Komitet Normalizacyjny
ul. Świętokrzyska 14
00-050  Warszawa
(adres do korespondencji: skr.poczt. 411, 00-950 Warszawa 1)
tel. 22/ 556 77 55
fax 22/ 556 74 16
www.pkn.pl
prezsekr@pkn.com.pl
Rządowe Centrum Legislacji
al. Ujazdowskie1/3
00-567 Warszawa
tel. 22/ 694 75 64
fax 22/ 694 72 21
www.rcl.gov.pl
rcl-sek@kprm.gov.pl
Rządowe Centrum Studiów Strategicznych
ul. Wspólna 4
00-926 Warszawa
tel. 22/ 661 86 00
fax.22/ 621 25 50
www.rcss.gov.pl
info@mail.rcss.gov.pl
Rzecznik Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
tel. 22/ 551 77 60
fax 22/ 827 64 53
http://www.brpo.gov.pl
Sąd Najwyższy
Pl. Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa 41
tel. 22/ 620 03 71http://www.sn.pl
Trybunał Konstytucyjny
al. Szucha 12a
00-918 Warszawa
tel. 22/ 657 45 86,
621 59 37
fax 22/ 657 45 03
http://www.trybunal.gov.pl
gabinet@prawnik.trybunal.gov.pl
Urząd Dozoru Technicznego
ul. Szczęśliwicka 34
02-353 Warszawa
tel. 22/ 572 21 00
fax 22/ 822 72 09
http://www.udt.gov.pl/
udt@udt.gov.pl
Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków
ul. Ksawerów 13
02-656 Warszawa
tel. 22/ 646 05 13 
Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel. 22/ 661 81 29
fax 22/ 661 90 73
www.udskior.gov.pl
poczta@udskior.gov.pl
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
al. Ujazdowskie 9
00-918 Warszawa
tel. 22/ 455 55 00http://www.ukie.gov.pl/
info@mail.ukie.gov.pl
Centrum Informacji Europejskiej
www.cie.gov.pl
cie@mail.ukie.pl
Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych
ul. Chopina 1
00-559 Warszawa
tel. 22/ 52 00 811
52 00 813
fax 22/ 52 00 648
unuz@unuz.gov.pl
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
tel. 22/ 825 80 01
fax 22/ 875 06 80
www.uprp.pl/
informacja@uprp.pl
Urząd Regulacji Energetyki
ul. Chłodna 64
00-872 Warszawa
tel. 22/ 661 61 07
fax 22/ 661 61 52
http://www.ure.gov.pl/
ure@ure.gov.pl
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pl. Powstańców   Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel. 22/ 556 08 00
fax 22/ 826 50 76
www.uokik.gov.pl
uokik@uokik@gov.pl
Urząd Służby Cywilnej
al. Szucha 2/4
00-582 Warszawa
tel. 22/ 694 70 16
fax 22/ 694 66 36
http://www.usc.gov.pl
usc@taranis.usc.gov.pl
Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4
00-582 Warszawa
tel. 22/ 458 77 77
fax.22/ 458 77 00
http://www.uzp.gov.pl
uzp@uzp.gov.pl
Wyższy Urząd Górniczy
ul. Poniatowskiego 31
40-956 Katowice
tel. 32/ 251 42 24-28
fax 32/ 251 48 84
http://www.wug.gov.pl
wug@wug.gov.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 22/ 623 30 00
fax 22/ 840 26 10
www.zus.pl
biuro_prasowe@zus.pl

administracja rządowa wojewódzka:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-951 Wrocław
tel. 71/ 344 61 00,
340 63 01
fax 71/ 343 20 28
www.uwoj.wroc.pl/
www.duw.pl
info@duw.pl
m.adamczak@duw.pl
(rzecznik prasowy)
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz
tel. 52/ 349 79 13
fax 52 349 72 94
www.uwoj.bydgoszcz.pl/
wojewoda@uwoj.bydgoszcz.pl
Lubelski Urząd Wojewódzki
ul. Spokojna 4
20-914 Lublin
tel. 81/ 532 45 43
fax 81/ 532 48 26
www.uw.lublin.pl
press@uw.lublin.pl
Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielk.
tel. 95/ 721 56 00
fax 95/ 722 36 80
www.wojewodalubuski.pl
rzecznik@uwoj.gorzow.pl
luw@luw.home.pl
Łódzki Urząd Wojewódzki
ul. Piotrkowska 104
90-926Łódź
tel. 42/ 63290 40www.uw.lodz.pl/
Wojewoda@lodz.uw.gov.pl
Małopolski Urząd Wojewódzki
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
tel. 12/ 616 02 00
fax 12/ 422 72 08
www.uwoj.krakow.pl/
redakcja@uwoj.krakow.pl
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. 22/ 695 69 97
fax 22/ 620 37 04
www.mazowsze.uw.gov.pl
pwz@mazowsze.uw.gov.pl
Opolski Urząd Wojewódzki
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel. 77/ 452 41 00
fax 77/ 454 45 75
www.opole.uw.gov.pl/
wojewoda@opole.uw.gov.pl
Podkarpacki Urząd Wojewódzki
ul.Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
tel. 17/ 867 10 00
fax 17/ 867 19 50
www.uw.rzeszow.pl/
gw@rzeszow.uw.gov.pl
Podlaski Urząd Wojewódzki
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
tel. 85/ 741 59 78
fax 85/ 743 92 31
www.bialystok.uw.gov.pl/
bok@bialystok.uw.gov.pl
Pomorski Urząd Wojewódzki
ul. Okopowa 21/27
80-958 Gdańsk
tel. 58/ 307 76 95
fax 58/ 301 78 33
www.uw.gda.pl/
michalo@uwgda.gov.pl
rzecznik@uwgda.gov.pl
Śląski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
tel. 32/ 255 12 25,
255 41 61,
255 14 01,
255 42 25
fax 32/ 255 36 79
www.katowice.uw.gov.pl/
wojewoda@katowice.uw.gov.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel. 41/ 344 29 56,
342 11 15
fax 41/ 344 48 32
www.kielce.uw.gov.pl/
gabwoj00@kielce.uw.gov.pl
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
al. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
tel. 89/ 533 22 00
fax 89/ 527 74 47
www.uw.olsztyn.pl/
bip@uw.olsztyn.pl
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
ul. Niepodległości 16/18
60-713 Poznań
tel. 61/ 854 10 71,
854 13 21,
854 13 00
fax 61/ 852 73 27
www.poznan.uw.gov.pl
wuw@poznan.uw.gov.pl
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
tel. 91/ 430 32 00
fax 91/ 433 02 50
www.zachpomorskie.pl
zuw@szczecin.uw.gov.pl
INTERmedi@
 • Kuratorium Oświaty w Poznaniu
 • Logo Krajny
 • Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska
 • Powiat złotowski
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
 • Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu
 • Wielkopolska Odnowa Wsi
 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
 • Źródło
Mapa
Dane kontaktowe
Urząd Gminy Tarnówka,
Zwycięstwa 2, 77-416 Tarnówka, pow. złotowski, woj. wielkopolskie
tel.: 67 266 40 02, fax: 67 266 40 02, email: urzad@tarnowka.pl, http://www.tarnowka.pl
NIP: 767-14-15-708
Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek - 7.30 do 15.30

Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
.